Lô dàn nuôi từ 19/05/17

Lô dàn nuôi từ 19/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 19/05: 19.91.05.50.09.90x2đ/con (Ăn 05x2đ)

NGày 20/05: 19.91.09.90x5đ/con (Ăn 90, 90x5đ)