Thống kê bạc nhớ ngày 12/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 12/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay Lô giải 2.2: 53 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 44.99 ra 26 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 (Ăn 99 ngày 3)

==> 3 lần trượt nằm trong khoảng 5 lần gần nhất, 2 lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

- Từ 1/1/2009 tới nay Lô giải 3.4: 74 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 04.40 ra 27 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

==> 2 lần trượt duy nhất là 2 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: