Lô dàn nuôi từ 12/06/17

Lô dàn nuôi từ 12/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 12/06: 04.40.35.53.44.99x2đ/con

NGày 13/06: 04.40.35.53.44.99x5đ/con

NGày 14/06: 04.40.35.53.44.99x12đ/con (Ăn 99x12đ)

NGày 15/06: 04.40.35.53x25đ/con, 08.80x5đ/con, 02.20.29.92x2đ/con
 
NGày 16/06: 04.40.35.53x55đ/con, 08.80x12đ/con, 02.20.29.92x5đ/con (Ăn 04.35x55đ/con, 08.80x12đ, 02.02x5đ)