Thống kê bạc nhớ ngày 14/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 14/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay Lô giải 2.1: 37 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 08.80 ra 28 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 08.80 ngày 3)

==> 2 lần trượt gần nhất nằm trong khoảng 3 lần gần đây.

- Từ 1/1/2010 tới nay Lô giải 3.1:  06 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 26.62 ra 30 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 62 ngày 1)

==> Lần trượt duy nhất cách đây 1 lần.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: