Thống kê bạc nhớ ngày 15/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 15/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay Lô giải nhất: 29 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 02.20 ra 28 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 02, 02 ngày 2)

==> lần trượt khung là lần gần nhất.

- Từ 1/1/2007 tới nay Lô giải 2.2: 94 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 29.92 ra 27 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 2 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 4 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: