Thống kê bạc nhớ ngày 16/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 16/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay Lô giải 3.4: 95 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 25.52 ra 29 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 (Ăn 25 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: