Thống kê bạc nhớ ngày 25/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 25/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay Lô giải nhất: 48 về tất cả 33 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 34.43 ra 33 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3

- Từ 1/1/2006 tới nay Lô giải 3.6: 21 về tất cả 33 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 05.50 ra 33 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: