Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 25/06/17

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 25/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 25/06/2017: Chạm 2, chạm 6

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 060, 161, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 96 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: