Lô dàn nuôi từ 25/06/17

Lô dàn nuôi từ 25/06/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 25/06: 34.43.05.50x2đ/con

NGày 26/06: 34.43.05.50x5đ/con

NGày 27/06: 34.43.05.50x12đ/con, 01.10.78.87x5đ/con

NGày 28/06: 34.43.05.50x25đ/con, 01.10.78.87x12đ/con (Ăn 34.43x25đ/con, ăn 10.78x12đ/con)