Thống kê bạc nhớ ngày 26/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 26/06/17

 

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay Lô giải nhất: 60 về tất cả 30 lần, lô trong 2 hôm sau có:

     + Cặp 01.10 ra 29 lần, trong đó có: 21 lần ngày 1, 8 lần ngày 2 (Ăn 10 ngày 3)

- Từ 1/1/2007 tới nay Lô giải 2.2: 36 về tất cả 34 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 78.87 ra 34 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 78 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: