Thống kê bạc nhớ ngày 29/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 29/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay Lô giải 2.1: 26 về tất cả 31 lần, lô trong 2 hôm sau có:

     + Cặp 25.52 ra 31 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 3 lần ngày 3

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: