Dàn đặc biệt nuôi 7 ngày từ 30/06/17

Dàn đặc biệt nuôi 7 ngày từ 30/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 30/06/2017: Chạm 1, chạm 2

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 010, 11, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: