Thống kê bạc nhớ ngày 30/06/17

Thống kê bạc nhớ ngày 30/06/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay giải đặc biệt: 12 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 12.21 ra 30 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 7 lần ngày 3

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải nhất: 02 về tất cả 35 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 11.66 ra 35 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: