Lotto dàn nuôi từ 05/01/18

Lotto dàn nuôi từ 05/01

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 05/01: 58.85x2đ/con.

NGày 06/01: 58.85x5đ/con. 02.20.47.74.26.62x2đ/con. Ăn 26, 26, 26 x 2đ/con

NGày 07/01: 58.85x12đ/con. 02.20.47.74x5đ/con. Ăn 20 x 5đ/con

NGày 08/01: 58.85x25đ/con. 47.74x12đ/con. 15.51.57.75x2đ/con. Ăn 85 x 25đ/con

NGày 09/01: 47.74x25đ/con. 15.51.57.75x5đ/con.

NGày 10/01: 47.74x55đ/con. 15.51.57.75x12đ/con. Ăn 74 x 55đ/con

NGày 11/01: 15.51.57.75x25đ/con.

NGày 12/01: 15.51.57.75x55đ/con.

NGày 13/01: 15.51.57.75x135đ/con. Ăn 51 x 135đ/con

NGày 14/01: 57.75x200đ/con.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.