Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/01/18

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/01

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 19/01: 48.84

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

19/01: Ngày 1: Chơi  48.84 x 10đ/con

20/01: Ngày 2: Chơi  48.84 x 30đ/con

21/01: Ngày 3: Chơi  48.84 x 100đ/con Ăn 48 ngày 3

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.