Thống kê bạc nhớ ngày 20/01/18

Thống kê bạc nhớ ngày 20/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay lotto giải 7.1: 34 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 13.31 ra 29 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

 Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.