Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 28/01/18

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 28/01

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 28/01: 36.63.22.77

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

28/01: Ngày 1: Chơi  22.77.36.63 x 10đ/con Ăn 22x10đ

29/01: Ngày 2: Chơi  36.63 x 30đ/con

30/01: Ngày 3: Chơi  36.63 x 100đ/con

Chu kì này số đẹp nên các bạn có thể dồn với nuôi song song cả 2 cặp cùng 1 lúc.
 
Lý do chọn số:
 
- Theo tần suất thì cả 2 cặp đều ra trên 20 nháy trong vòng 30 ngày gần nhất.
 
 

Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.