Thống kê bạc nhớ ngày 28/01/18

Thống kê bạc nhớ ngày 28/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 4.2: 02 về tất cả 32 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 36.63 ra 30 lần, trong đó có: 21 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 9 lần gần nhất, lần trượt gần nhất vào ngày 30/10/2017 (Cách đây 1 lần).

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.