Thống kê bạc nhớ ngày 29/01/18

Thống kê bạc nhớ ngày 29/01

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 4.3: 42 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 58.85 ra 28 lần, trong đó có: 10 lần ngày 1, 15 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 Ăn 85 ngày 2

==> 2 lần gần nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2012 tới nay lotto giải 5.2: 10 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 34.43 ra 29 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 Ăn 43 ngày 3

==> Lần gần nhất cặp trượt khung.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 Xem GIỚI THIỆU WEBSITE dudoanxsmb.com tại: Giới thiệu website dudoanxsmb

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.