Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 01/02/18

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 01/02

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 01/02: 05.50

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

01/02: Ngày 1: Chơi  05.50 x 10đ/con Ăn 50x10đ

Lý do chọn số:
 
- Tần suất cặp 05.50 đẹp, ra đều trong 30 ngày gần nhất, ra tổng 23 nháy trong vòng 30 ngày gần nhất. 
 
- Theo thống kê bạc nhớ ngày 01/02/2018. Thì cứ lotto giải 7 con thứ 4 ra 10, 3 hôm sau chơi cặp 05.50 thì ăn 30/31 lần, trong đó 21 lần ăn ngay ngày 1. Lần trượt duy nhất diễn ra vào ngày: 05/06/2017.


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.