Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 02/02/18

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 02/02

Lotto cặp nuôi 3 ngày từ 02/02: 17.71

Ví dụ: Áp dụng với số vốn 10tr.

02/02: Ngày 1: Chơi  17.71 x 10đ/con

03/02: Ngày 2: Chơi  17.71 x 30đ/con

04/02: Ngày 3: Chơi  17.71 x 100đ/con Ăn 71x100đ

Lý do chọn số:
 
- Tần suất cặp 17.71 đẹp, ra đều trong vòng 30 ngày gần nhất, tối thiểu sau 2 ngày lại ra trở lại ít nhất 1 nháy. Tổng cặp ra 21 nháy trong vòng 30 ngày gần nhất.
 
- Dựa theo Thống kê bạc nhớ ngày 02/02 từ năm 2010 tới nay, cứ lotto giải 4 con thứ 2 là 44 thì 3 ngày sau chơi cặp 17.71 ăn 29/31 lần. 6 lần gần nhất cặp ra ngay trong ngày 1.
 

Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.