Thống kê bạc nhớ ngày 05/02/18

Thống kê bạc nhớ ngày 05/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải đặc biệt: 43 về tất cả 33 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 08.80 ra 31 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 10 lần ngày 3 

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 7 lần gần nhất, tần suất cặp này đẹp, dễ ra nháy.

- Từ 1/1/2009 tới nay lotto giải 4.4: 74 về tất cả 32 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 57.75 ra 30 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 7 lần ngày 3 

==> 2 lần trượt khung là 2 lần gần đây nhất.

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.