Thống kê bạc nhớ ngày 26/02/2018

Thống kê bạc nhớ ngày 26/02/18

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/6/2011 tới nay lotto giải 3.6: 08 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 37.73 ra 29 lần, trong đó có: 21 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 2 lần ngày 3  Ăn 37 ngày 3

==> 2 lần trượt liền nhau cách đây 1 lần. Vào các chu kì ngày: 12/09 và 14/11/2016.

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề là bất hợp pháp. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.