Thống kê bạc nhớ ngày 27/02

Thống kê bạc nhớ ngày 27/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2011 tới nay lotto giải 5.2: 29 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 11.66 ra 29 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 Ăn 11.66 ngày 1

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 10 lần gần đây nhất.

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề là bất hợp pháp. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.