Thống kê bạc nhớ ngày 28/02

Thống kê bạc nhớ ngày 28/02

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lotto giải nhất: 52 về tất cả 31 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 48.84 ra 29 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 4 lần gần đây nhất. Lần gần đây nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2011 tới nay lotto giải 3.1: 52 về tất cả 33 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 24.42 ra 31 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 2 lần ngày 3 Ăn 2.24 ngày 2

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 5 lần gần đây nhất. Lần gần đây nhất cặp trượt khung.

- Từ 1/1/2012 tới nay lotto giải 4.2: 23 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 07.70 ra 28 lần, trong đó có: 17 lần ngày 1, 6 lần ngày 2, 5 lần ngày 3

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 10 lần gần đây nhất. Lần gần đây nhất cặp trượt khung.

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề là bất hợp pháp. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.