Thống kê bạc nhớ ngày 12/03/18

Thống kê bạc nhớ ngày 12/03

Thống kê bạc nhớ Lotto ra theo giải

- Từ 1/1/2010 tới nay lotto giải 3.3: 36 về tất cả 30 lần, lotto trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 09.90 ra 27 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 Ăn 90 ngày 1

 ==> 2 lần trượt diễn ra vào 5 lần gần đây nhất

 


Các thống kê trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chơi cờ bạc dưới hình thức lô đề là bất hợp pháp. Chúng tôi không định hướng, lôi kéo người chơi và không chịu trách nhiệm về số tiền hoặc các vấn đề khác của người tham khảo.