Thống kê bạc nhớ ngày 23/02/2017

Thống kê bạc nhớ ngày 23/02/2017

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay lô giải 3.6: 62 về tất cả 35 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 58.85 ra 33 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 (Ăn 85 ngày 1)

==> Có 2 lần trượt nằm trong khoảng 5 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: