Dàn đặc biệt nuôi từ 25/02/2017

Dàn đặc biệt nuôi từ 25/02/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 25/02/2017: Chạm 2, chạm 5

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 050, 151, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595 (Ăn 23 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: