Thống kê bạc nhớ ngày 30/03/2017

Thống kê bạc nhớ ngày 30/03/2017

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 2.1: 48 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 47.74 ra 29 lần, trong đó có: 13 lần ngày 1, 11 lần ngày 2, 5 lần ngày 3 (Ăn 74 ngày 1)

==> Có 2 lần trượt nằm trong khoảng 7 lần gần nhất. Tần suất cặp 474 đẹp.

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 3.3: 45 về tất cả 34 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 56.65 ra 32 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 14 lần ngày 2, 3 lần ngày 3 (Ăn 65 ngày 1)

==> Xác suất ra trong 2 ngày đầu cực cao.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: