Thống kê bạc nhớ ngày 01/04/2017

Thống kê bạc nhớ ngày 01/04/2017

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 2.2: 19 về tất cả 30 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 06.60 ra 30 lần, trong đó có: 19 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 4 lần ngày 3 (Ăn 60 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: