Thống kê bạc nhớ ngày 02/04/2017

Thống kê bạc nhớ ngày 02/04/2017

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay lô giải 4.2: 21 về tất cả 32 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 57.75 ra 30 lần, trong đó có: 16 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 57 ngày 3)

==> 2 lần trượt nằm trong khoảng 5 lần gần nhất.

- Từ 1/1/2009 tới nay lô giải 5.1: 60 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 25.52 ra 28 lần, trong đó có: 14 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 52 ngày 1)

==> Lần trượt khung là lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: