Thống kê bạc nhớ ngày 05/04/17

Thống kê bạc nhớ ngày 05/04/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay giải đặc biệt: 19 về tất cả 28 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 26.62 ra 27 lần, trong đó có: 11 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

==> Lần trượt gần nhất cách đây 1 lần.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: