Thống kê bạc nhớ ngày 06/04

Thống kê bạc nhớ ngày 06/04

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay Lô giải 3.1: 72 về tất cả 33 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 16.61 ra 31 lần, trong đó có: 20 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 16 ngày 3)

==> cặp này chơi ngày đầu ko ra thì nên thay bằng cặp khác.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: