Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 01/005 - 07/05/17

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 01/05 - 07/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 01/05/2017: Chạm 1, chạm 6

Gồm các số: 010, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 060, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 65 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: