Thống kê bạc nhớ ngày 01/05/17

Thống kê bạc nhớ ngày 01/05/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2009 tới nay Lô giải 3.5: 92 về tất cả 36 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 29.92 ra 33 lần, trong đó có: 24 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 6 lần ngày 3 (Ăn 29.92 ngày 3)

==> 3 lần trượt nằm trong khoảng 10 lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: