Lô dàn nuôi từ 02/05/17

Lô dàn nuôi từ 02/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 02/05: 19.91.22.77.29.92x2đ/con (Ăn 19x2đ)

NGày 03/05: 22.77.29.92x5đ/con (Ăn 29.92x5đ)