Thống kê bạc nhớ ngày 06/05/17

Thống kê bạc nhớ ngày 06/05/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2007 tới nay Lô giải 3.3: 15 về tất cả 31 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 44.99 ra 30 lần, trong đó có: 15 lần ngày 1, 9 lần ngày 2, 6 lần ngày 3

==> Lần trượt gần nhất cách đây 2 lần.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: