Lô dàn nuôi từ 04/05/17

Lô dàn nuôi từ 04/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 04/05: 19.91.22.77x2đ/con (Ăn 19, 19,91, 22x2đ)