Lô dàn nuôi từ 06/05/17

Lô dàn nuôi từ 06/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 06/05: 19.91.29.92.22.77x2đ/con (Ăn 77, 91, 92x2đ)