Thống kê bạc nhớ ngày 07/05/17

Thống kê bạc nhớ ngày 07/05/17

 

Thống kê bạc nhớ lô ra theo giải

- Từ 1/1/2008 tới nay Lô giải 3.1: 45 về tất cả 29 lần, lô trong 3 hôm sau có:

     + Cặp 59.95 ra 28 lần, trong đó có: 18 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 2 lần ngày 3 (Ăn 95 ngày 1)

==> Lần trượt duy nhất là lần gần nhất.

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: