Lô dàn nuôi từ 07/05/17

Lô dàn nuôi từ 07/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 07/05: 19.91.29.92.44.99x2đ/con (Ăn 29x2đ)

NGày 08/05: 19.91.44.99x5đ/con (Ăn 19, 19x5đ)