Thống kê bạc nhớ ngày 08/05/17

Thống kê bạc nhớ ngày 08/05/17

 

Bạc nhớ hôm nay ko có cặp nào đáng để chơi. Anh em tham khảo cặp 44.99. Ai chơi to vui lòng để vốn dự phòng ngày 09/05 chắc chắn ra.