Lô dàn nuôi từ 09/05/17

Lô dàn nuôi từ 09/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 09/05: 03.30.19.91.29.92x2đ/con (Ăn 91, 91x2đ)