Lô dàn nuôi từ 12/05/17

Lô dàn nuôi từ 12/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 12/05: 19.91.29.92.27.72x2đ/con (Ăn 19, 92, 92x2đ)