Lô dàn nuôi từ 13/05/17

Lô dàn nuôi từ 13/05/17

 

Ví dụ với số vốn 10tr:

NGày 13/05: 19.91.29.92.23.32.18.81x2đ/con (Ăn 19, 19, 92x2đ)