Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Bắc

 

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày, sổ kết quả, video tường thuật kqxs để các bạn tra cứu. Kết quả xổ số được cập nhật nhanh nhất và sớm nhất có thể. Giờ đây bạn không cần soạn tin nhắn lấy kết quả xổ số, không cần xem tường thuật nữa. Việc của bạn chỉ cần vào dudoanxsmb

 

Kết quả xổ số miền bắc ngày 23/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ NĂM ngày 23/06/16

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2306.png

kqxs 23/06

 

Kết quả xổ số miền bắc ngày 07/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 07/06/16

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0706.png

kqxs 07/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 06/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc ngày 06/06/16.

Chúc mừng các bạn chén 22.77 2 nháy ngày 1. Chén Bạch thủ 77 ngày 2. Chén luôn cả đặc biệt 06 ngày 2. @@

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0606.png

kqxs 06/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 05/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc CHỦ NHẬT ngày 05/06/16

Chúc mừng các bạn chén lô 60 ngày 2. ^^!. Đầu tháng âm như thế là quá rực rỡ rồi. kiki.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0506.png

kqxs 05/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 04/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ BẢY ngày 04/06/16.

Chúc mừng các bạn chén bạch thủ 40, chén đặc biệt chạm 8. Còn cặp nuôi 3 ngày tạm thời chưa ăn ngày 1. ^^!

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0406.png

kqxs 04/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 03/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ SÁU ngày 03/06/16.

Chúc mừng anh em ăn 04 ngày 3 rực rỡ. Ăn đặc biệt 98 ngày 2.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0306.png

kqxs 03/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 02/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ NĂM ngày 02/06/16

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0206.png

kqxs 02/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 01/06/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ TƯ ngày 01/06/16

Chúc mừng các bạn chén dàn đặc biệt ngày 2. Lotto nuôi ngày mai chúng ta vào chơi ngày 2.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs0106.png

kqxs 01/06/16

Kết quả xổ số miền bắc ngày 31/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ BA ngày 31/05/16

Chúc mừng các bạn đã theo web và chén 97 1 đôi. Tháng 5 kết thúc với những ngày cuối tháng rực rỡ nổ nháy triền miên.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs3105.png

kqxs 31/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ HAI ngày 30/05/16.

Chúc mừng các bạn chén bạch thủ 44, dàn đặc biệt 36 số chen liên tục, có nên rút ngắn khung nuôi lại không các bạn nhỉ.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs3005.png

kqxs 30/05