Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Bắc

 

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày, sổ kết quả, video tường thuật kqxs để các bạn tra cứu. Kết quả xổ số được cập nhật nhanh nhất và sớm nhất có thể. Giờ đây bạn không cần soạn tin nhắn lấy kết quả xổ số, không cần xem tường thuật nữa. Việc của bạn chỉ cần vào dudoanxsmb

 

Kết quả xổ số miền bắc ngày 29/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc CHỦ NHẬT ngày 29/05/16

Một ngày cuối tuần quá rực rỡ khi chén 01 2 nháy, chén đặc biệt 48 ngọt nước.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2905.png

kqxs 29/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 28/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ BẢY ngày 28/05/2016.

Chúc mừng các bạn đã theo web và chén 58 ngày 1.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2805.png

kqxs 28/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 27/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ SÁU ngày 27/05/16.

Chúc mừng các bạn đã theo web chén 46 ngày 2. Bạch thủ 46, ăn luôn cả đặc biệt 82. Dàn đặc biệt 36 số đang ăn thông 5 ngày rồi

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2705.png

kqxs 27/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 26/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ NĂM ngày 26/05/16.

Lô 3 ngày tạm chưa ra ngày 1, bù lại thì ăn bạch thủ 77 và đặc biệt 54.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2605.png

kqxs 26/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 25/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ TƯ ngày 25/05/16.

Ngày nào cũng được tô đỏ và chúc mừng các bạn đã chén. Thật là ngại quá đi.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2505.png

kqxs 25/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 24/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ HAI ngày 24/05/16.

Chúc mừng các bạn hôm nay đã theo website ăn 3 nháy 70 ngọt nước.

http://dudoanxsmb.com/img/kqxs/kqxs2405.png

kqxs 24/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 23/05/16

Kết quả xổ số miền bắc THỨ HAI ngày 23/05/16.

Chúc mừng các bạn đã tin tưởng website hôm nay ăn 2 nháy 37.73 và đặc biệt 82 ngày 1.

kqxs 23/05

kqxs 23/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 22/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc CHỦ NHẬT ngày 22/05/16.

Hôm nay là 1 ngày cuối tuần hết sức rực rỡ của website dudoanxsmb.com khi ăn 25 ngày 1, Ăn bạch thủ 77, ăn đb 48.

kqxs 22/05

kqxs 22/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 21/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ BẢY ngày 21/05/16. Chúc mừng các bạn đã theo web và hôm nay ăn 40 ngày 2.

kqxs 21/05

kqxs 21/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 20/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thứ SÁU ngày 20/05/16

kqxs 20/05

kqxs 20/05