Kết quả xổ số miền Bắc

Kết quả xổ số miền Bắc

 

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày, sổ kết quả, video tường thuật kqxs để các bạn tra cứu. Kết quả xổ số được cập nhật nhanh nhất và sớm nhất có thể. Giờ đây bạn không cần soạn tin nhắn lấy kết quả xổ số, không cần xem tường thuật nữa. Việc của bạn chỉ cần vào dudoanxsmb

 

Kết quả xổ số miền bắc ngày 19/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ NĂM ngày 19/05/2016. Một ngày quá rực rỡ khi web ăn 3 nháy cặp 37.73. Chúc mừng các bạn.

kqxs 19/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 18/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc THỨ TƯ ngày 18/05/16. Một ngày nghỉ thật chính xác.

kqxs 18/05

kqxs 18/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 17/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thứ BA ngày 17/05/16

kqxs 1705

kqxs 17/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 16/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ HAI ngày 16/05/2016

kqxs 16/05

kqxs 16/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 15/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc CHỦ NHẬT ngày 15/05/16

kqxs 15/05

kqxs 15/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 14/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thứ BẢY ngày 14/05/16

Chúc mừng các bạn đã theo web và ăn 40 ngày 2

kqxs 14/05

kqxs 14/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 13/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền bắc thứ SÁU ngày 13/05/16

kqxs 13/05

kqxs 13/05

 

Kết quả xổ số miền bắc ngày 12/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ NĂM ngày 12/05/2016

Chúc mừng các bạn chén 53 ngày 2.

kqxs 12/05

kqxs 12/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 11/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ TƯ ngày 11/05/2016

kqxs 11/05

kqxs 11/05

Kết quả xổ số miền bắc ngày 10/05/16

Kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc thứ TƯ ngày 10/05/2016.

Chúc mừng các bạn đã ăn 97 2 nháy ngày 1 trong phần lô cặp nuôi 3 ngày

kqxs 10/05

kqxs 10/05