Dan de, dan dac biet nuoi, du doan dan dac biet, du doan de

Dàn Đặc Biệt Nuôi 7 Ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt nuôi 7 ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn đặc biệt 36 số chơi theo tỷ lệ: 5 - 12 - 25 - 45 - 80 - 135 - 225, áp dụng với số vốn 14 triệu, thu lời trung bình 4~5 triệu/tháng. Dàn số mà dudoanxsmb.com đưa lên có tỷ lệ trượt khung 1 năm tối đa 2 lần, có năm ko trượt lần nào.

Dàn đặc biệt nuôi 7 ngày từ 30/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 30/06/2017: Chạm 1, chạm 2

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 010, 11, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 27/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 27/06/2017: Chạm 2, chạm 7

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 070, 171, 373, 474, 575, 676, 77, 787, 797 (Ăn 12 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 26/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 26/06/2017: Chạm 2, chạm 3

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 030, 131, 33, 343, 353, 363, 373, 383, 393 (Ăn 27 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 25/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 25/06/2017: Chạm 2, chạm 6

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 060, 161, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 96 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 16/06 - 22/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 12/06/2017: Chạm 5, chạm 9

Gồm các số: 050, 151, 252, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595, 090, 191, 292, 393, 494, 696, 797, 898 (Ăn 97 ngày 5)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 12/06 - 18/06/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 12/06/2017: Chạm 8, chạm 7

Gồm các số: 070, 171, 272, 373, 474, 575, 676, 77, 787, 797, 080, 181, 282, 383, 484, 585, 686, 88, 898 (Ăn 71 ngày 4)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 19/05 - 25/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 19/05/2017: Chạm 5, chạm 7

Gồm các số: 050, 151, 252, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595, 070, 171, 272, 373, 474, 676, 77, 787, 797 (Ăn 77 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 12/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 12/05/2017: Chạm 1, chạm 6

Gồm các số: 010, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 060, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 36 ngày 7)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 04/05 - 10/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 04/05/2017: Chạm 8, chạm 6

Gồm các số: 080, 181, 282, 383, 484, 585, 686, 787, 88, 898, 060, 161, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 76 ngày 6)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 02/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 02/05/2017: Chạm 1, chạm 6

Gồm các số: 010, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 060, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 81 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: