Dan de, dan dac biet nuoi, du doan dan dac biet, du doan de

Dàn Đặc Biệt Nuôi 7 Ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt nuôi 7 ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn đặc biệt 36 số chơi theo tỷ lệ: 5 - 12 - 25 - 45 - 80 - 135 - 225, áp dụng với số vốn 14 triệu, thu lời trung bình 4~5 triệu/tháng. Dàn số mà dudoanxsmb.com đưa lên có tỷ lệ trượt khung 1 năm tối đa 2 lần, có năm ko trượt lần nào.

Dàn đặc biệt nuôi tuần từ 01/05 - 07/05/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 01/05/2017: Chạm 1, chạm 6

Gồm các số: 010, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 060, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696 (Ăn 65 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 15/04/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 15/04/2017: Chạm 1, chạm 4

Gồm các số: 010, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 040, 242, 343, 44, 454, 464, 474, 484, 494 (Ăn 45 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 09/04/17

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 09/04/2017: Chạm 0, chạm 1

Gồm các số: 00, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 11, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191  (Ăn 16 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 02/04/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 31/03/2017: Chạm 5, chạm 2

Gồm các số: 050, 151, 252, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595, 020, 121, 22, 232, 242, 262, 272, 282, 292

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 31/03/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 31/03/2017: Chạm 5, chạm 8

Gồm các số: 050, 151, 252, 353, 454, 55, 565, 575, 595, 080, 181, 282, 383, 484, 585, , 686, 787, 88, 898  (Ăn 35 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 30/03/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 30/03/2017: Chạm 5, chạm 8

Gồm các số: 050, 151, 252, 353, 454, 55, 565, 575, 595, 080, 181, 282, 383, 484, 585, , 686, 787, 88, 898  (Ăn 28 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 03/03/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 03/03/2017: Chạm 6, chạm 8

Gồm các số: 060, 161, 262, 363, 464, 565, 66, 676, 686, 696, 080, 181, 282, 383, 484, 585, 787, 88, 898

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 25/02/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 25/02/2017: Chạm 2, chạm 5

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 050, 151, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595 (Ăn 23 ngày 2)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 24/02/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 21/02/2017: Chạm 2, chạm 5

Gồm các số: 020, 121, 22, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 050, 151, 353, 454, 55, 565, 575, 585, 595 (Ăn 59 ngày 1)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website:

 

Dàn đặc biệt nuôi từ 21/02/2017

 

Dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ 21/02/2017: Chạm 3, chạm 5

Gồm các số: 030, 131, 232, 33, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 050, 151, 252, 454, 55, 565, 575, 585, 595 (Ăn 15 ngày 3)

Tham khảo thêm các phương pháp du doan xsmb khác trên Website: